Wykaz większych oraz bardziej istotnych prac:

2022:

wykaz pracinwestor/zleceniodawca
Geodezyjna obsługa budowy magistrali wodociągowej DN 400, ul. Chrościckiego, Warszawa.DIM Construction
Geodezyjna obsługa budowy sieci zewnętrznych hali ozonowania.(~1km) Zakład Północny MPWiK Wieliszew.DIM Construction
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk tramwajowych, Warszawa, ZETIT T1.Tramwaje Warszawskie
Geodezyjna obsługa budowy kanalizacji technologicznej (~1km), Wieliszew, ul. 600-lecia 20.Instalnika Sp. z o. o.
Monitoring torowiska kolejowego przy wykonywaniu przewiertu 620 mm. Warszawa, stacja W-wa Włochy.DIM Construction
Geodezyjna obsługa podbijarki torowej. Warszawa, skrzyżowanie Grójecka/ Harfowa.Trakcja S.A.
Pozyskanie danych do utworzenia DTM dla Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie i Łodzi oraz Żabiej Woli. Numeryczne opracowanie warstwic w zakresie zlewni OS w Żabiej Woli. Pozyskanie poszerzonego zakresu mapy zasadniczej.Eurotech
Pomiary sytuacyjno- wysokościowe torowiska oraz monitoring przyczółków mostu Śląsko- Dąbrowskiego w Warszawie.Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Sporządzenie mapy z projektem podziału rolnego. 5ha. Powiat sierpcecki, wieś Gozdy.zlecenie prywatne


2021:

wykaz pracinwestor/zleceniodawca
Wykonanie pomiarów sytuacyjno wysokościowych studni oraz zbiorników kanalizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi pod projekt modernizacji oczyszczalni. Sprządzenie mapy do celów projektowych.Eurotech
Geodezyjna obsługa modernizacji sieci wodociągowej o długości ok. 7km. ZP MPWiK w Wieliszewie.DIM Construction
Wykonanie map do celów projektowych dla projektów magistrali wodociągowej w ul. Lazurowej oraz Chrościckiego w Warszawie. (ok. 4km)Eurotech
Obsługa geodezyjna budowy hali. Piaseczno, wieś Mysiadło, ul. Kuropatwy.Budrem
Obsługa geodezyjna budowy i remontu torowisk tramwajowych. Warszawa, 2021r.Tramwaje Warszawskie

2020:

wykaz pracinwestor/zleceniodawca
Geodezyjna obsługa budowy Kolektora Zachodniego. (2km) Warszawa, ul. Korotyńskiego.DIM Construction
Geodezyjna obsługa budowy torowiska. Skrzyżowanie ulic Grójecka/ Korotyńskiego..TiBi Tomasz Bessert
Aktualizowanie map topograficznych osiedla Wawer-Aleksandrów. Sporządzenie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:2000. Warszawa, dzielnica Wawer.Eurotech
Geodezyjna obsługa budowy i remontu torowisk trammwajowych. Warszawa, ul. Grochowska.Tramwaje Warszawskie
Wykonanie map do celów projektowych, zgód właścicieli na przebieg przyłącza oraz koordynacja usytuowania w starostwie legionowskim. Wieś Chotomów oraz Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna. Ok. 25 haEurotech

PRACOWNIA

SIEDZIBA