WYKONAM NASTĘPUJĄCE PRACE:


PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Właściciele nieruchomości, z uwzględnieniem różnych ograniczeń wynikających m. in z prawa miejscowego, ma prawo podzielić swą nieruchomość gruntową. Geodeta jest istotnym ogniwem przeprowadzenia tej procedury.


Zajmę się tym zagadnieniem bez zbędnej zwłoki.

TYCZENIE/ WYZNACZANIE GRANIC.

Zarówno kupiec jak i sprzedawca działki powinien mieć świadomość dokładnych lokalizacji granic swojej nieruchomości.
Budujesz ogrodzenie i zależy Ci na tym by stało w dobrym miejscu?

Dobrze trafiłeś! Wyznaczę punkty załamania granic Twojej nieruchomości oraz zweryfikuję jej pole powierzchni.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Do czynności związanych z projektowaniem i późniejszym realizowaniem inwestycji nie wystarczy mapa kupiona w starostwie. Zgodnie z prawem budowlanym niezbędna jest mapa do celów projektowych.
Opracowuje ją i poświadcza wyłącznie geodeta.

Zleconą pracę wykonam niezwłocznie.

KOORDYNACJA USYTUOWANIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO.

Gdy projektowane uzbrojenie podziemne przebiega przez tereny publiczne, włączając również przyłącza znajdujące się w drogach, niezbędna będzie koordynacja jest usytuowania na mapie do celów projektowych.

Przyjmę rolę pełnomocnika projektanta lub inwestora w tym procesie. Geodeta zrobi to najlepiej.

POMIARY REALIZACYJNE. TYCZENIE BUDYNKÓW.

Proces budowy domu rozpoczyna tyczenie na gruncie jego geometrii. Należy umówić się z geodetą na tyczenie. Tylko on poprawnie wskaże lokalizację budynku względem granic.

Wyniosę w teren osie konstrukcyjne budynku. Przeniosę na ławy ciesielskie. Reaguję na wezwanie błyskawicznie.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI.

Wszelkie inwestycje kubaturowe oraz liniowe stanowiące realizację celów publicznych wymagają regularnej, cyklicznej obsługi geodezyjnej. Niekiedy jest wymagana stała obecność. Obowiązkiem geodety jest geodezyjne opracowanie projektu, tyczenia lokalizacyjne, inwentaryzacje, w tym bieżąca kontrola poprawności geometrii kolejnych etapów budowy. Na podstawie pomiarów sporządzanie raportów stosownych do zakresu prac oraz wymagań kontraktu.

To wiodący obszar mojej działalności. Z chęcią zajmę się geodezyjną obsługą twojej budowy.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z prawem budowlanym obiekty budowlane zrealizowanej inwestycji należy pomierzyć bezpośrednio w terenie. Wyniki pomiarów zasilają bazy danych starostw lub miast na prawach powiatu. Mapa wynikowa wykonana przez geodetę wraz z oświadczeniem o zgodności z projektem stanowią załącznik wymagany przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykonam pomiary oraz przygotuję stosowną powykonawczą dokumentację geodezyjną.

POMIARY POWIERZCHI. HALE, BIUROWCE , MIESZKANIA.

Pomiary powierzchni lokali wykonuje się zgodnie z obowiązującymi normami. Istnieje dobrowolność ich wykorzystania, więc należy to skorelować z realnymi potrzebami (cele katastralne, podatkowe) oraz wskazaniami projektanta oraz inwestora.

Techniki pomiaru dostosuję do charakteru obiektu oraz wymaganej dokładności i efektywności. Przygotuję stosowne karty, opisy, rysunki zgodnie z przeznaczeniem.

DTM, OBLICZENIA OBJĘTOŚCI, OPRACOWANIA CAD/GIS.

Na cele wewnętrzne wielu branż z pogranicza budowlanki i przemysłu, a także usług oraz rolnictwa przydają się dokładne parametry geometryczne. Geodeta jest najczęściej odpowiednim fachowcem do pomiaru i obliczeń wszelkich długości oraz objętości, tam gdzie zleceniodawca potrzebuje centymetrowych, a nawet milimetrowych dokładności i poświadczenia ich przez osobę wiarygodną, czyli właśnie geodetę.

Jeśli potrzebujesz nietypowych, nieszablonowych pomiarów. Obiekt posiada skomplikowany kształt, ma ponadnormatywne rozmiary lub dostęp jest utrudniony. Dobiorę odpowiednią technologię( tachimetria, GNSS, BSL i inne). Dane, których potrzebujesz dostaniesz w większości istniejących formatów wymiany danych. Dowiesz się jeśli zadzwonisz.

WYBRANE REFERENCJE:


Totalgeo wystartowało w lipcu 2016 jako zwieńczenie
doświadczenia zawodowego nabywanego od ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej w 2004r.
W międzyczasie uprawnienia zawodowe zdobyte w 2010r.
i kolejne tysiące kilometrów w trasie, tysiące kroków w terenie,
jako asystent, pomiarowy, kierownik, koordynator.
Od ruletki stalowej zwijanej po robotyczne tachimetry elektroniczne. Zacząłem od kalki technicznej i skalówki by skończyć na graficznych stacjach roboczych i technikach satelitarnych.
Od "A" do "Z" - tak jak powinno być.